Alla inlägg den 2 juni 2008

Av Jonas Colting - 2 juni 2008 14:53Nedan är en text som jag skrivit som ett öppet brev till BT´s debattsida och som skickats till alla berörda politiker och tjänstemän när det nu ska klubbas igenom hur man ska utveckla Alidebergsbadet i framtiden.

En riktig hjärtefråga för mig!!Borås Stad ska få en ny simanläggning ute på Alidebergsbadet!

Det är glädjande att de beslutande instanserna i Borås har insett vikten av att satsa på simning. Och inte bara simning som tävlingsidrott utan än mer som en långsiktig investering i folkhälsa, simkunnighet, motion, kommunal service och turism.

Och det är just med bakgrund av alla de aspekterna som jag och alla andra simentusiaster i Borås insisterar på att man nu inte nöjer sig med en halvmesyr utan satsar på ett helhetspaket och visar den framsynthet som man kan kräva av Borås Stads politiker.

-Bra med ny 50 metersbassäng men se till att den är 25 meter bred!

Att bygga en helt ny 50 meterbassäng bredvid den befintliga utebassängen är mycket bra och ger både simningen som tävlingsidrott och motionsverksamhet i Borås nya horisonter av möjligheter. Den öppnar dessutom helt nya möjligheter för årligt återkommande arrangemang där masters-VM i vattenpolo bara är början.

Men då krävs det att man inte snålar på utrymmena utan från början bygger en bassängbredd på 25 meter samt planerar utrymmen för temporära läktare vid behov! Att endast nöja sig med 20 meters bredd blir isåfall ett oåterkalleligt misstag som kommer att gräma oss för lång tid framöver…

Vid en korrekt bredd kommer vi också att ha internationella mått och kan bedriva både tävlings- och träningssimning på längden och bredden och Borås kommer att kunna vara heta kandidater till både kortbane- och långbanemästerskap samt kunna hysa stora grupper som lockas till Borås för träningsläger. Varför gå miste om sådana möjligheter om det rör sig om ynka fem meters bassängbredd?

Betänk också att Simklubben Elfsborg är Borås till verksamheten största förening; en förening som under 20 års tid haft helt oacceptabla träningsförhållanden i en lek- och badanläggning som inte på något sätt är lämpad för idrott och motion.

Tillsammans med SK70;s verksamhet så är simning en av Borås största idrotter och bör behandlas därefter.

-Tänk längre än bara simning!

Innan konkreta anläggningsplaner klubbas så bör man tänka till ordentligt så att man planerar för en anläggning som har det som krävs av en modern simarena. Vem i beslutsfattande position har rest runt och besökt dito anläggningar i studiesyfte?

Anläggningen ska inte bara lämpa sig för tränings- och tävlingssimning; strategiskt planerade utrymmen för exempelvis land- och styrketräning gör dessutom en framtida simarena i Borås extra attraktiv för andra simklubbar att besöka. I ett längre perspektiv kan man också knyta både sjukgymnastik, rehabilitering och andra former av terapeutiska verksamheter till en sådan här arena och på så sätt göra den än mer attraktiv ur en samhällsekonomisk synvinkel. Men då gäller det att planera för det!

-Bevara den gamla utebassängen i sin nuvarande form men satsa på en upprustning!

Sommaren går för högtryck och Alidebergsbadet likaså. Igår söndag hade utebadet mellan 1500 och 2000 betalande besökare som nyttjade grönområdena och utebassängerna.

50-metersbassängen verkade nästan underdimensionerad för det besökstryck som rådde.

Vem tror att ens en tiondel av dessa badande hade besökt anläggningen om det bara finns en inomhusbassäng eller en avstyckad plaskbassäng?

Med ett kortsiktigt tänkande där utomhusbassängen får gå i graven i sin nuvarande form så tappar hela Knallelandsområdet i attraktionskraft och Borås invånare tappar en fantastisk sommaroas! Vilken turist lägger sig på en gräsmatta för att sedan gå in och bada? Ingen! Med en upprustning av bassängytan, en investering i den gamla reningsanläggningen och nya omklädnings- och duschrum som delas med ett ny inomhusbassäng så har Borås Stad en helt unik anläggning i Sverige!

-Tänk stort!

Runtom i Sverige håller den ena gamla simanläggningen efter den andra att vittra sönder och det är ingen överdrift att tala om en simhallskris. Betänk exempelvis Malmös Aq-va-kul som har varit den största kommunala skandalen på länge i Malmö.

Ska då inte Borås Stad vara det stora lysande undantaget där vi inte bara satsar på en ny och modern simarena men också rustar upp den befintliga utebassängen till ett godtagbart skick?

Att kunna matcha två fina 50-meterbassänger inom samma område och bjuda på internationell attraktionskraft året runt skulle vara helt unikt i Sverige! Och vad är det som hindrar oss? Ingenting, förutom bristen av ett visionärt och långsiktigt tänkande!

-Tänk helhet!

Med den ovan beskrivna simanläggningen så skulle Borås Stad kunna matcha ett idrottscenter i Knalleland som saknar motsvarighet i Sverige. Långt gångna planer för hotell finns redan. Koppla på ett idrottsvetenskapligt center och engagera högskolan att satsa på ett antal hälso- och idrottsrelaterade utbildningar och Borås kommer att vara ett idrottsligt nav i Sverige inom kort. Det skulle innebära ett helhetskoncept som kommer att profilera staden på ytterliggare ett sätt och attrahera en helt ny ekonomi. Den framtida idrottsturismen genom läger, tävlingar och evenemang kommer att bibringa både kompetens, inkomster och goodwill.

Men detta kräver anläggningar och anläggningar som planeras utifrån det långsiktiga perspektivet från början.

 

JONAS COLTING

Flerfaldig VM-medaljör i triathlon

Simentusiast

Lokalpatriot

ANNONS
Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se